Skip to content

Tâm lý trẻ và giáo dục trong gia đình

Tiến sĩ Trần Thị Cẩm sinh năm 1923. Chị sang Pháp du học năm 1949. Sau khi học Tâm Lý Đại Cương ở Đại Học La Sorbonne, chị tiếp tục học tại hai Viện Đại Học cấp III tại Paris. Viện Tâm Lý Học và Viện Đào Tạo Chuyên Gia Tâm Lý Lâm Sàng, và tốt nghiệp các chuyên ngành Tâm Lý Trẻ Em, Tâm Lý Ứng Dụng Công Nghiệp, Tâm Lý Xã Hội, Tâm Lý Bệnh Lý, Tâm Lý Lâm Sàng. Do nguyện vọng được về nước tham gia công tác hàn gắn những vết thương chiến tranh, chị làm Luận Án Tiến Sĩ Chuyên Ngành với chủ đề : Phục Hồi Tâm Lý Người Khuyết Tật.
Ở Paris chị đã làm việc tại Bệnh Viện Tâm Thần La Salpetriere và các Trung Tâm Vệ Sinh Tâm Thần. Năm 1979 chị cùng chồng trở về nước. Chị công tác tại Viện Khoa Học Giáo Dục phía Nam, phụ trách Phòng Tâm Lý Ứng Dụng. Cùng lúc đó, bệnh viện Tâm Thần Chợ Quán mời chị sang đào tạo các bác sĩ về Chẩn Đoán Tâm Lý, và Ban Giám Đốc Trường Mẫu Giáo Trung Ương 3 mời chị sang đào tạo giảng viên về Chẩn Đoán Tâm Lý Trẻ Em. Ngoài ra, chị tham gia thành lập Phòng Tư Vấn Tâm Lý, với danh nghĩa tư nhân, do một tập thể bốn chị em đảm nhận, hai chị Tâm Lý Học, một chị Xã Hội Học, một chị công tác xã hội, nhờ sự tài trợ kinh tế, của một chị bạn ở nước ngoài do chị xã hội học vận động. Hiện nay, chị cùng chồng đoàn tụ với các con và cháu ở Pháp.

Từ Sơ Sinh đến Tuổi Thôi Nôi

Việc nuôi dạy trẻ con bắt đầu từ lúc đứa trẻ vừa chào đời. Vì trẻ không còn ở trong môi trường tự nhiên như trong bụng mẹ nữa, mà bước vào một môi trường có văn hóa. Việc nuôi dạy con bao giờ cũng thể hiện nền văn hóa ấy. Ngày nay, các nhà tâm lý học giáo dục đều nhất trí rằng, ngoài những yếu tố sinh vật, sinh lý và xã hội, sự nuôi dạy ở giai đoạn 3 tuổi đầu, giai đoạn mà đời sống của trẻ thường hoàn toàn ở gia đình là nền móng đầu tiên, để từ đó con người được trưởng thành một cách vững chắc và toàn diện. Nếu thiếu điều đó, sẽ gây nhiều trở ngại trong toàn bộ quá trình trưởng thành về sau của đứa trẻ.

Read More »Từ Sơ Sinh đến Tuổi Thôi Nôi

error: