Skip to content

Mô hình phát triển kinh tế Đông và Đông Nam Á

Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nổ ra vào năm 2008 vừa qua đã tác động đến hầu hết các nền kinh tế, và cực kỳ nghiêm trọng tới mức được đánh giá là gần như 100 năm mới có một lần. Cho đến nay, không phải mọi quốc gia đã khắc phục được những hậu quả nặng nề mà nó gây ra, mặc dù các quốc gia đã chi hàng chục ngàn tỉ đôla để khắc phục. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng, cuộc khủng hoảng này đã đụng chạm đến sự cân bằng, và những vấn đề rất cơ bản của nền kinh tế toàn cầu và từng quốc gia. Nó làm bộc lộ (gần như) hết những bất cập hay mâu thuẫn nội tại không chỉ của nền kinh tế toàn cầu, mà cả của chính các mô hình phát triển kinh tế hiện có.

Mặc dù không tránh khỏi đôi chỗ còn khiếm khuyết, song những bài viết bên dưới đây sẽ mang đến cho bạn, một cái nhìn khách quan và sát thực về mô hình phát triển kinh tế Đông và Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai, những nội dung, đặc điểm, vấn đề cùng các nguyên nhân chủ yếu, cũng như mục tiêu và định hướng chuyển đổi của mô hình này từ sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đồng thời, chúng tôi sẽ rất hài lòng nếu có thể mang đến cho bạn sự hứng thú và quan tâm ít nhiều đến việc nghiên cứu mô hình và chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay. Cuối cùng, chúng tôi rất mong nhận được sự trao đổi và góp ý khách quan, xây dựng và chân thành của mọi người gần xa.
Thay mặt các tác giả
Lưu Ngọc Trịnh

1. PGS. TS. Lưu Ngọc Trịnh, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
2. TS. Lại Lâm Anh, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
3. PGS. TS. Nguyễn Văn Dần, Học viện Tài chính
4. PGS. TS. Nguyễn Xuân Dũng, Nxb. Khoa học xã hội
5. TS. Nguyễn Bình Giang, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
6. TS. Đặng Thị Phương Hoa, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
7. TS. Lê Thị Ái Lâm, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
8. PGS. TS. Phạm Thái Quốc, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
9. TS. Vũ Bá Thể, Học viện Tài chính
10. TS. Trần Minh Tuấn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Mô hình phát triển Kinh Tế Thị Trường Tự Do

Trong một số trường hợp, mô hình phát triển kinh tế thị trường tự do còn được người ta dùng bằng một sổ thuật ngữ khác như Mô hình Anglo-Saxon, Mô hình Tây Âu – Bắc Mỹ hay gần đây là “Đồng thuận Washington (The Washington Consensus)”. Hãy cùng mr Tâm Pacific đi tìm hiểu vài nét về Mô Hình Phát Triển Kinh Tế Thị Trường Tự Do ra sao và như thế nào ?

Read More »Mô hình phát triển Kinh Tế Thị Trường Tự Do

Tổng quan về mô hình phát triển kinh tế

Mô hình phát triển kinh tế về bản chất, chính là các quan điểm cơ bản nhất về sự phát triển kinh tế thông qua các biến số kinh tế trọng yếu, và mối liên hệ giữa chúng dưới dạng các công thức. Mối liên hệ này có thể dưới dạng biểu thức toán học, có thể là dạng sơ đồ hay bảng biểu hoặc cũng có thể là dạng hệ các quan điểm về phát triển kinh tế. Theo quan điểm truyền thống, khi đánh giá mô hình phát triển kinh tế người ta thường dựa trên việc xem xét mối quan hệ giữa ba tác nhân chính là : 1) Nhà nước và 2) Thị trường và 3) Xã hội. Trên cơ sở đặc điểm khác nhau của mối quan hệ giữa ba tác nhân chủ yếu này, mà người ta chia ra làm nhiều trường phái và mô hình phát triển kinh tế khác nhau.

Read More »Tổng quan về mô hình phát triển kinh tế

error: