Skip to content

Marketing Du Lịch

Du lịch và lữ hành là một ngành phát triển liên tục, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển, đóng góp một phần đáng kể trong thu nhập quốc dân. Việt Nam là quốc gia có nhiều thắng cảnh đa dạng, phong phú, có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch và lữ hành trên cơ sở bảo vệ môi trường, đồng thời đáp ứng kỳ vọng của du khách trong nước và quốc tế.
Marketing phát triển nhanh chóng và đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức kinh tế. Quản trị Marketing vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật. Đặc biệt, marketing du lịch và lữ hành, cũng như các đặc trưng trong quan hệ cung cầu, sản xuất cung ứng, tiêu dùng dịch vụ du lịch. Việc nắm vững lý thuyết marketing và ứng dụng vào bối cảnh du lịch Việt Nam, sẽ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

error: