Skip to content

Kinh Tế Du Lịch và Du Lịch Học

Kinh tế du lịch và du lịch học là một trong những chuyên ngành du lịch, chia sẻ về lịch sử hình thành và phát triển ngành Du Lịch Trung Quốc có khá nhiều điểm giống lịch sử hình thành và phát triển ngành Du Lịch Việt Nam. Từ chỗ là cơ quan chuyên làm nhiệm vụ tiếp đón các đoàn khách quốc tế của Đảng và Nhà Nước, do nhu cầu phát triển của xã hội mà ngành du lịch phải phá thế bao cấp, trở thành một ngành kinh tế xã hội có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, một nền công nghiệp không khói mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Đây là những bài viết hay và có giá trị đối với người hoạt động ngành Du Lịch Việt Nam hoặc các bạn đọc đang theo học ngành du lịch về các vấn đề lý luận cơ bản cũng như thực tiễn hoạt động du lịch của một nước láng giềng là Trung Quốc.

Sự phát triển của du lịch hiện đại như thế nào ?

Sự phát triển của du lịch hiện đại như thế nào ? Ngành du lịch tuy đã manh nha từ đầu thế kỷ XX, nhưng với tư cách là một ngành mới hưng khởi xuất hiện trên vũ đài kinh tế thế giới, thì phải sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai. Du lịch hiện đại là chỉ du lịch đại chúng xã hội hóa phổ cập nhanh chóng trên toàn thế giới sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai mà đặc biệt, là từ những năm 60 của thế kỷ XX đến nay. Nào hãy cùng mr Tâm Pacific đi khám phá thêm về những thông tin về sự phát triển của du lịch hiện đại ra sao nhé !

Read More »Sự phát triển của du lịch hiện đại như thế nào ?

Sự hưng khởi của du lịch cận đại như thế nào ?

Thời kỳ đầu thế kỷ XIX, đối với tình hình phát triển của toàn thế giới thì về nhiều mặt, lữ hành đã bắt đầu có các đặc điểm về du lịch mang ý nghĩa như ngày nay. Thời kỳ từ những năm 40 của thế kỷ XIX đến Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai, bất kể là du lịch trong nước hay du lịch quốc tế đều đã có sự phát triển mang tính đột phá. Trên bình diện rộng, điều này không tách rời ảnh hưởng với cách mạng công nghiệp. Nào xin mời bạn cùng mr Tâm Pacific đi tìm hiểu những điều thú vị về Sự Hưng Khởi của Du Lịch Cận Đại như thế nào ?

Read More »Sự hưng khởi của du lịch cận đại như thế nào ?

Du lịch thời cổ là gì ? Hoạt động du lịch lữ hành như thế nào ?

Du lịch thời cổ là gì ? Hoạt động du lịch lữ hành như thế nào ? Sơ lược lịch sử phát triển du lịch trên thế giới nói chung, có thể khái quát thành ba giai đoạn, một là lữ hành thời cổ (trước những năm 40 của thế kỷ XIX); hai là du lịch cận đại (từ những năm 40 của thế kỷ XIX đến Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai) và ba là du lịch hiện đại (sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai). Nào hãy cùng mr Tâm Pacific đi tìm hiểu về Du Lịch Thời Cổ là gì bây giờ nhé ? Trong bài viết này, sẽ giúp ích được cho bạn rất nhiều đấy, nếu bạn đang học ngành du lịch lúc này. Nào xin mời bạn cùng tham khảo qua bài viết trên website TamPacific.net này nhé.

Read More »Du lịch thời cổ là gì ? Hoạt động du lịch lữ hành như thế nào ?

Du Lịch Học là gì? Đối Tượng và Nhiệm Vụ nghiên cứu là gì?

Du Lịch Học là gì ? Đối Tượng Nghiên Cứu là gì ? Nhiệm Vụ Nghiên Cứu là gì ? Sự xác lập của một ngành khoa học là do đối tượng nghiên cứu và lãnh vực nghiên cứu riêng biệt quyết định, lại phải lấy hoạt động thực tiễn của một xã hội nhất định làm cơ sở. Trong thực tiễn hoạt động lâu dài của xã hội, tất nhiên sẽ nảy sinh những khoa học chuyên môn tương ứng, đó là quy luật xây dựng và phát triển của khoa học, cũng là yêu cầu khách quan của thực tiễn hoạt động xã hội. Du lịch học chính là từng bước được xác lập và hoàn thiện trogn quá trình thực tiễn và phát triển của hoạt động du lịch lâu dài. Nào hãy cùng mr Tâm Pacific đi tìm hiểu những khái niệm về du lịch học ra sao nhé bạn !

Read More »Du Lịch Học là gì? Đối Tượng và Nhiệm Vụ nghiên cứu là gì?

Định nghĩa hoạt động du lịch và Ý Nghĩa hoạt động du lịch là gì?

Định nghĩa hoạt động du lịch và Ý Nghĩa hoạt động du lịch là gì ? Lữ hành, lữ du là một hiện tượng đã có từ thời cổ, đương nhiên thời bấy giờ ít người làm điều này, đã không thể hình thành một nhu cầu có quy mô xã hội, cũng không làm xuất hiện nhu cầu cao về đối tượng du lịch và quy phạm phục vụ, đó là đặc điểm của việc lữ hành lữ du thời cổ. Hoạt động du lịch mang ý nghĩa hiện đại bất kể lượng hay chất cũng đều có sự thay đổi to lớn, việc khái quát hoạt động du lịch hiện đại thế nào rất đáng cho mọi người thảo luận. Nào hãy cùng mr Tâm Pacific đi khai thác thông tin của định nghĩa và ý nghĩa trong hoạt động du lịch là gì bạn nhé !

Read More »Định nghĩa hoạt động du lịch và Ý Nghĩa hoạt động du lịch là gì?

Khái niệm du lịch hiện đại và tính chất của du lịch hiện đại là gì ?

Khái niệm du lịch hiện đại và tính chất của du lịch hiện đại là gì ? Từ du lịch (Tourism) xuất hiện sớm nhất trong quyển Từ Điển Oxford xuất bản năm 1811 ở Anh, có hai ý nghĩa là đi xa và du lãm. Ý tứ là rời nhà đi xa rồi trở về, trong thời gian ấy thì tham quan, du lãm ở một hoặc vài địa phương. Từ Lữ Du (Du Lịch) xuất hiện trong sách vở Trung Quốc vào những năm 60 thế kỷ XX. Tháng 7 năm 1964 kỳ họp lần thứ 124 của Quốc Vụ Viện đã ra nghị quyết phê chuẩn việc thành lập Cục Quản Lý việc tham quan du lịch Trung Quốc (Trung Quốc Lữ Hành Du Lãm Sự Nghiệp Quản Lý Cục) đến tháng 3 năm 1978 đổi tên thành Tổng Cục Quản Lý Việc Tham Quan Du Lịch Trung Quốc (Trung Quốc Lữ Hành Du Lãm Sự Nghiệp Quản Lý Tổng Cục). Đến tháng 8 năm 1982 đổi thành Cục Du Lịch Nhà Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc Gia Lữ Du Cục). Mọi người rút gọn từ “Lữ Hành Du Lãm” thành “Lữ Du”, điều này mau chóng được học giới chấp nhận, lại được sử dụng rộng rãi trên sách vở và trong xã hội. Bạn hãy cùng mr Tâm Pacific đi tìm hiểu về một khái niệm về du lịch hiện đại với tính chất của ngành du lịch hiện đại là gì trong bài viết này nhé.

Read More »Khái niệm du lịch hiện đại và tính chất của du lịch hiện đại là gì ?

error: