Skip to content

Con Đường Lập Thân

Con Đường Lập Thân. Nếu bước đầu chỉ cần hăng hái luyện tập trong hai tháng, rồi sau mọi sự sẽ dễ. Nếu trong hai tháng đó, bạn chịu chuyên cần như khi học thi Tú Tài, thì không có lý gì bạn không tiến bộ vì phương pháp này được, vì phương pháp này toàn áp dụng những luật về tinh thần, và đã chịu sự thử thách trên nửa thế kỷ nay rồi. Vậy vấn đề của bạn là có coi trọng sự trao dồi khả năng, cùng cá tính của bạn bằng một cách tập trung hay không. Nào xin mời bạn đọc những bài viết bên dưới đây nhé. Xem thêm tại TamPacific.net

Bạn có ý chí muốn làm cẩn thận hay không?

Ý Chí muốn làm cẩn thận. “Trí tuệ hoặc kí tính đều có thể luyện tập để làm được những việc mà bộ óc thiếu huấn luyện làm không nổi; ý chí cũng vậy, có thể luyện tập để tổ chức, điều khiển hoặc hãm bớt cách cư xử của con người: nếu không được huấn luyện thì nó không làm nổi những việc đó” theo chia sẻ của Giáo Sư Conklin. “Bạn theo con đường Lát Nữa thì rồi bạn sẽ tới con đường Không Bao Giờ” theo tục ngữ Y Pha Nho. Đón xem thêm những bài viết Chia Sẻ về Con Đường Lập Thân của bạn sẽ như thế nào ? trên website của Mr Tâm Pacific tại www.tampacific.net bạn nhé !!! Đừng bỏ lỡ những bài viết hay bạn nhé !

Read More »Bạn có ý chí muốn làm cẩn thận hay không?

Phải luyện Thị Dục cũng như luyện Trí Tuệ?

Phải luyện Thị Dục cũng như luyện Trí Tuệ như thế nào ? “Tôi thấy sự phát triển trí tuệ cơ hồ như nhiều khi làm cản trở sự phát triển về tình cảm” theo Aldous Huxley. “Thật tủi nhục, không có ngày nào… mà, tôi không phí thì giờ vào những tư tưởng mà tôi không muốn có” theo Arnold Bennett.

Read More »Phải luyện Thị Dục cũng như luyện Trí Tuệ?

Tại sao không cần phải luyện Kí Tính ?

“Nhờ kí tính mà chúng ta được như ngày nay và có tất cả những cái chúng ta có ngày nay. Nó tạo ra ý tưởng và ý niệm; nó ghi lại mỗi cảm giác, mỗi tư tưởng, mỗi tri thức. Nó hợp nhất vô số hiện tượng của ý thức thành một toàn thể” theo giáo sư Ewald Hering. “Gần về già thì kí tính tan rã một cách đều đều lạ lùng: mới đầu ta quên tên người, tên đất, rồi quên tên những vật cụ thể rồi sau cùng quên tên những ý trừu tượng” theo M.Munsterberg.

Read More »Tại sao không cần phải luyện Kí Tính ?

Địa vị của bạn trong xã hội như thế nào?

Ai muốn có được những hoàn cảnh, địa vị tốt đẹp hơn thì trước hết phải cải thiện tâm trí của mình đã ( theo Keyserling ). Trong công việc làm ăn, không phải suy nghĩ sâu sắc mà thắng được, có cặp mắt sắc sảo mới thắng được ( theo Buxton ).

Read More »Địa vị của bạn trong xã hội như thế nào?

error: