Skip to content

Blog

Định nghĩa hoạt động du lịch và Ý Nghĩa hoạt động du lịch là gì?

Định nghĩa hoạt động du lịch và Ý Nghĩa hoạt động du lịch là gì ? Lữ hành, lữ du là một hiện tượng đã có từ thời cổ, đương nhiên thời bấy giờ ít người làm điều này, đã không thể hình thành một nhu cầu có quy mô xã hội, cũng không làm xuất hiện nhu cầu cao về đối tượng du lịch và quy phạm phục vụ, đó là đặc điểm của việc lữ hành lữ du thời cổ. Hoạt động du lịch mang ý nghĩa hiện đại bất kể lượng hay chất cũng đều có sự thay đổi to lớn, việc khái quát hoạt động du lịch hiện đại thế nào rất đáng cho mọi người thảo luận. Nào hãy cùng mr Tâm Pacific đi khai thác thông tin của định nghĩa và ý nghĩa trong hoạt động du lịch là gì bạn nhé !

Read More »Định nghĩa hoạt động du lịch và Ý Nghĩa hoạt động du lịch là gì?

Khái niệm du lịch hiện đại và tính chất của du lịch hiện đại là gì ?

Khái niệm du lịch hiện đại và tính chất của du lịch hiện đại là gì ? Từ du lịch (Tourism) xuất hiện sớm nhất trong quyển Từ Điển Oxford xuất bản năm 1811 ở Anh, có hai ý nghĩa là đi xa và du lãm. Ý tứ là rời nhà đi xa rồi trở về, trong thời gian ấy thì tham quan, du lãm ở một hoặc vài địa phương. Từ Lữ Du (Du Lịch) xuất hiện trong sách vở Trung Quốc vào những năm 60 thế kỷ XX. Tháng 7 năm 1964 kỳ họp lần thứ 124 của Quốc Vụ Viện đã ra nghị quyết phê chuẩn việc thành lập Cục Quản Lý việc tham quan du lịch Trung Quốc (Trung Quốc Lữ Hành Du Lãm Sự Nghiệp Quản Lý Cục) đến tháng 3 năm 1978 đổi tên thành Tổng Cục Quản Lý Việc Tham Quan Du Lịch Trung Quốc (Trung Quốc Lữ Hành Du Lãm Sự Nghiệp Quản Lý Tổng Cục). Đến tháng 8 năm 1982 đổi thành Cục Du Lịch Nhà Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc Gia Lữ Du Cục). Mọi người rút gọn từ “Lữ Hành Du Lãm” thành “Lữ Du”, điều này mau chóng được học giới chấp nhận, lại được sử dụng rộng rãi trên sách vở và trong xã hội. Bạn hãy cùng mr Tâm Pacific đi tìm hiểu về một khái niệm về du lịch hiện đại với tính chất của ngành du lịch hiện đại là gì trong bài viết này nhé.

Read More »Khái niệm du lịch hiện đại và tính chất của du lịch hiện đại là gì ?

Một số luận điểm của Mác, ĂngGhen, LêNin về Đạo Đức

Đạo đức có quy luật vận động nội tại, có sự kế thừa nào đó đối với cơ sở sản sinh ra nó, nhưng về căn bản, tương ứng với mỗi chế độ kinh tế, mỗi phương thức sản xuất và do đó mỗi hình thái kinh tế xã hội là một hình thái đạo đức nhất định. Đạo đức nguyên thủy, đạo đức chiếm hữu nô lệ, đạo đức phong kiến, đạo đức tư sản và sau đó, đạo đức cộng sản chủ nghĩa là những thời đại tiến triển dần dần của văn hóa đạo đức nhân loại. Tính dân tộc là mặt biểu hiện cao nhất của bản chất văn hóa đạo đức. Có thể nhìn nhận tính dân tộc như là sự biểu hiện đặc thù tính thời đại của đạo đức trong các dân tộc khác nhau. Không phải các học thuyết đạo đức trước Mác không thấy sự khác biệt trong đời sống đạo đức của các dân tộc. Có điều, việc giải thích sự khác biệt ấy hoặc là được dựa trên cơ sở tôn giáo hoặc là được dựa trên các quan niệm duy tâm triết học nên không đúng đắn.

Read More »Một số luận điểm của Mác, ĂngGhen, LêNin về Đạo Đức

Văn hóa gia đình Việt Nam và sự phát triển xã hội

Gia đình là một hiện thực lịch sử xã hội phổ biến, một đối tượng nghiên cứu hiển nhiên của khoa học. Nhưng có “văn hóa gia đình” không và có thể xem xét nó như một hiện tượng tương đối độc lập, đáng được nghiên cứu chuyên sâu hay không ? Để trả lời câu hỏi này, trước hết cần làm sáng tỏ một số nội dung trọng yếu trong khái niệm văn hóa, rồi từ những bình diện văn hóa đã được xác định ấy, xây dựng những cách tiếp cận đặc thù đồi với vấn đề gia đình. Như mọi người đều biết, từ văn hóa có hàm nghĩa hết sức sâu rộng, đã có hàng trăm định nghĩa khác nhau về văn hóa, nhưng không định nghĩa nào bao quát được hết mọi bình diện, khía cạnh của phạm trù này. Tuy nhiên, một số bình diện quan trọng nhất đã được khoa học nhận thức thống nhất. Hãy cùng mr Tâm Pacific đi chung với khám phá Sự phát triển của Văn Hóa Gia Đình Việt Nam với nào !

Read More »Văn hóa gia đình Việt Nam và sự phát triển xã hội

Mô hình phát triển Kinh Tế Thị Trường Tự Do

Trong một số trường hợp, mô hình phát triển kinh tế thị trường tự do còn được người ta dùng bằng một sổ thuật ngữ khác như Mô hình Anglo-Saxon, Mô hình Tây Âu – Bắc Mỹ hay gần đây là “Đồng thuận Washington (The Washington Consensus)”. Hãy cùng mr Tâm Pacific đi tìm hiểu vài nét về Mô Hình Phát Triển Kinh Tế Thị Trường Tự Do ra sao và như thế nào ?

Read More »Mô hình phát triển Kinh Tế Thị Trường Tự Do

Những hoạt động chủ yếu cơ bản của Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Hướng dẫn viên du lịch là hoạt động, nhằm thỏa mãn những nhu cầu nhất định của khách du lịch, trong quá trình thực hiện chuyến du lịch. Hoạt động hướng dẫn du lịch là hoạt động của các tổ chức kinh doanh du lịch, đảm bảo cho việc phục vụ khách du lịch được chu đáo, có kế hoạch, có tổ chức. Hoạt động này cung cấp cho khách du lịch các kiến thức, các thông tin cần thiết và khác nhau, liên quan tới mục đích của chuyến du lịch, loại hình du lịch mà khách du lịch lựa chọn. Xin mời bạn cùng mr Tâm Pacific đi khám phá những khái niệm cơ bản về hoạt động của những hướng dẫn viên du lịch hiện nay ra sao nhé !

Read More »Những hoạt động chủ yếu cơ bản của Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Lòng biết Ơn Cha Nghĩa Mẹ sẽ mang tới Hạnh Phúc

Đôi khi chỉ sau khi cha mẹ qua đời, chúng ta mới thấm thía những lời khuyên, sự chăm sóc mà cha mẹ đã dành cho chúng ta. Tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ lúc còn rất trẻ, cho nên cảm nhận được điều đó với niềm tiếc nuối sâu xa. Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân gần thành phố Wakayama năm 1894, là út trong số tám người con. Tại địa phương, gia đình tôi được nể vì, và cũng đủ dư dả để gửi được người con trưởng đến học tại một trường trung học quận. Cha tôi, ông Masakusu thực tế không làm công việc đồng áng, mà thường hội họp và tham gia công việc chung của xã. Mẹ tôi là hình mẫu của người vợ Nhật Bản ở nông thôn, hy sinh hết thảy cho bầy con đông đảo và trông nom công việc thật nặng nề và nội trợ.

Read More »Lòng biết Ơn Cha Nghĩa Mẹ sẽ mang tới Hạnh Phúc

Tổng quan về Kinh Doanh Khách Sạn

Tổng quan về Kinh Doanh Khách Sạn sẽ khái quát được sự phát triển của hoạt động kinh doanh khách sạn trên thế giới, cũng như tiến trình phát triển của khái niệm kinh doanh khách sạn. Nhận diện hoạt động kinh doanh khách sạn, hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch thông qua các khái niệm ở nghĩa rộng và nghĩa hẹp của chúng. Phân biệt hoạt động kinh doanh khách sạn, với các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác thông qua các đặc điểm đặc trưng cơ bản của lĩnh vực hoạt động này. Chỉ ra khái niệm khách hàng trong kinh doanh khách sạn : họ là ai, phân loại các đối tượng khách và phân tích các đặc điểm tiêu dùng sản phẩm khách sạn của các đoạn thị trường khách hàng, giúp vận dụng vào hoạt động marketing một cách hiệu quả trong kinh doanh của các doanh nghiệp lưu trú du lịch.

Read More »Tổng quan về Kinh Doanh Khách Sạn

Từ Sơ Sinh đến Tuổi Thôi Nôi

Việc nuôi dạy trẻ con bắt đầu từ lúc đứa trẻ vừa chào đời. Vì trẻ không còn ở trong môi trường tự nhiên như trong bụng mẹ nữa, mà bước vào một môi trường có văn hóa. Việc nuôi dạy con bao giờ cũng thể hiện nền văn hóa ấy. Ngày nay, các nhà tâm lý học giáo dục đều nhất trí rằng, ngoài những yếu tố sinh vật, sinh lý và xã hội, sự nuôi dạy ở giai đoạn 3 tuổi đầu, giai đoạn mà đời sống của trẻ thường hoàn toàn ở gia đình là nền móng đầu tiên, để từ đó con người được trưởng thành một cách vững chắc và toàn diện. Nếu thiếu điều đó, sẽ gây nhiều trở ngại trong toàn bộ quá trình trưởng thành về sau của đứa trẻ.

Read More »Từ Sơ Sinh đến Tuổi Thôi Nôi

error: